foto
Jeg håper nivået på kunnskapsformidlingen fra NTNUs side er vesentlig høyere enn hva Undeland presterer i sitt innlegg 20. august, skriver innleggsforfatteren.. Foto: Privat

Undeland tar feil i kritikken av Borten Moe