foto
- Ved å bli verdensledende på oppdrett av fisk i lukkede merder som flyter i fjorden, kan Norge bidra til å løse havbruksnæringens miljøutfordringer, skriver Roger Hofseth. (Illustrasjonsbilde) Foto: Gorm Kallestad

Slik kan vi utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring