foto
Debattanten mener det er sløsing å bruke milliarder på et vampusprosjekt når dagens universitetsbygg fungerer godt. Foto: Christine Schefte

Behovet for politisk vilje og prioritering