Det er et ekstraordinært geologisk-historisk miljø på Hovin. Horg Bygdatun på Foss kan utvikles til å bli et unikt sted for kompetanseutvikling, kulturbygging og kunnskapsformidling.