Funn av gravrøys på Sandbrauta 2017. Her fant arkeologene også bunnrestene av en ovnskonstruksjon, brukt til smelting og støpning av bronse øst i utgravingsfeltet. Man fant flere smelteperler av bronse, samt fragmenter av smeltedigel og støpeformer av leire og en støpeform av kleber. Foto: Ronald Nygård.

Horg Bygdatun som landskapshistorisk senter for Melhus