foto
Apotekene har kapasitet til å bidra i vaksineringsarbeidet. Foto: Mariann Dybdahl

Bør bruke apotekene til koronavaksinering