Mye ligger til rette for at apotekene kan bidra i vaksineringsarbeidet.