I flere år har vi hørt at Norge utdanner for få helsefagarbeidere og sykepleiere. Nå ser vi konsekvensene.