foto
Tariffavtalen er kanskje det viktigste verktøyet vi har for å sikre gjensidig gunstige og forpliktende avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, skriver debattanten. Foto: Privat

Samarbeidet i arbeidslivet er et kinderegg