Det finnes knapt noe mer usosialt enn at vanlige folk gruer seg til jul fordi de ikke har råd til å betale strømregninga si.