Pandemien forklares som en av årsakene til at norske 5.-klassinger som kan svømme 200 meter eller lenger er redusert med 12 prosentpoeng fra 2013 til 2021. 37 personer omkom i drukningsulykker i Norge sommeren 2023. Totalt 79 personer mistet livet i drukningsulykker i løpet av hele 2023.

Ny læreplan i kroppsøving (2020) har som målsetting at svømmeopplæringen skal gi større forståelse for svømming og livredning. Lærer i Verdal kommune, Odd Arild Holmli, er bare en av mange lærere som nå omsetter ny læreplan til praksis ved å ta med seg elevene ut i elv og sjø. De fleste lærerne er helt eller delvis enige i at det skulle vært satt av mer tid til svømmeopplæring. Læreplanverket legger opp til en progresjon som baseres på trygghet i vann. Svømmeanlegg er og vil være helt nødvendig for å sikre den tidlige tryggheten i vann.

Hommelvik svømmehall i Malvik kommune fikk sommeren 2023 pålegg etter tilsyn med besøksbegrensende konsekvenser inntil utbedringene er gjennomført. Oasen svømme- og miljøsenter i Namsos kommune har siden september 2022 hatt besøksbegrensninger etter syv måneder full nedstenging som følge av branntekniske avvik. Dampsaga Bad og Spa i Steinkjer stengte for rehabilitering da koronaen traff Norge 2020 og åpnet først våren 2023. 7 av 38 kommuner i Trøndelag har ikke svømmeanlegg. NIFUs rapport fra 2022, «Spørsmål til Skole-Norge», sier at svømmeopplæringen øker for skoler med anlegg i nærområdet.

I Trondheim kommune er «bydelsbasseng øst» høyest på svømmesportens prioriteringsliste for idrettsanlegg og nr. 3 på Idrettsrådets gjeldende prioriteringsliste for anlegg. Svømme- og vannsporten kniver om treningstid i populære anlegg med offentlig bading. Kun én storby i Norge er dårligere stilt på idrettsbasseng (25- og 50-metersbasseng) enn Trondheim. Færre og færre basseng er utformet for grupper med særskilte behov, rapporterer Trondheim Handicapidrettslag. Svømme- og vannsportklubber har utfordringer med gjennomføring av ønsket treningsmengde for eksisterende og nye medlemmer. Dette påvirker rekruttering og videreutvikling av klubbene. Svømmeanlegg er nødvendig for at skoler, klubber, idrettslag og offentligheten skal oppleve bade- og svømmeglede. Trygghet i vann gir livreddende ferdigheter.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!