Mange har tatt til orde for bruforbindelse mellom Trondheim og Fosen. Like viktig er det å bygge bru mellom de sterke teknologi- og kunnskapsmiljøene som sitter på hver sin side av Trondheimsfjorden.