Innstilte ferjer og hurtigbåter på grunn av mannskapsmangel viser behov for konkrete tiltak og mer åpenhet.