Bussprisene blir litt lavere, men prisnedgangen er så liten at den knapt vil merkes. Foto: Espen Bakken

Den dagen bussen blir billigere, kommer du ikke til å merke det