Vi trenger folk med variert bakgrunn på Stortinget. Derfor bør ikke representantene risikere å stå på bar bakke når deres tid er over.