Trondheim kommune bruker rekordmye penger på private vikarbyrå. Nå ønsker fagbevegelsen og de rødgrønne en kommunal vikarordning.