De anklaget Ap for å svikte de svakeste. Nå må Høyre levere.

Trondheim skal snart styres på en ny måte. Målet er bedre tjenester for innbyggerne. Den største og viktigste testen for byens første byråd er om innbyggere med ulike former for funksjonsnedsettelser får det bedre.

Høyre har med rette anklaget Arbeiderpartiet for å svikte bo- og aktivitetstilbudet (Boa) de 20 årene de satt ved makta. For to år siden slaktet kommunerevisjonen tjenestene. Deres rapport pekte blant annet på at stort gjennomtrekk av ansatte og høyt sykefravær gjorde de utviklingshemmede utrygge i sine egne hjem. Andre ventet i nærmere to år på bolig eller bodde i uegnede leiligheter. Et annet alvorlig funn var at mange av lederne i Boa hadde håpløse arbeidsforhold.

Politikerne lovet bot og bedring. Og forsøkte skyve ansvaret fra seg. Rita Ottervik (Ap) var blant annet opptatt av å få fram at politiske vedtak om nye og bedre turnuser ikke hadde blitt fulgt opp. - Jeg tror vi kunne kommet lenger hvis vi hadde hatt parlamentarisme, fordi det ville vært håpløst for en byråd å ikke levere på dette. Da ville det blitt stilt mistillit i bystyret, sa hun i 2022.

Nå er det Høyre som må fortsette ryddejobben. Det er ennå ikke klart om det er byråd for helse og omsorg, Merethe B. Ranum (H), eller byråd for sosiale tjenester, Christianne Bauck-Larssen (H), som får dette viktige ansvaret. Vedkommende møter uansett en rekke utfordringer. Antall brukere øker kraftig, og kommunen mangler fortsatt egnede boformer for alle. I tillegg har gruppen som trenger hjelp, svært ulike behov. Og tjenesten, som i mange år har vært underfinansiert, må også i år kutte utgifter.

Tirsdag får formannskapet en orientering fra administrasjonen om status for omstillingsarbeidet i Boa. Der kommer det fram at en del går rett vei, men mye gjenstår. Boa har for eksempel fått flere avdelingsledere, men fire av fem oppgir at de ikke har tid til å løse oppgavene som ligger i rollen. Halvparten sier at de ikke har fått nok opplæring.

13. juni får disse Boa-lederne en ny leder. Fra da av er det en politiker som skal styre omstillingsprosessen og samtidig sørge for gode tjenester. For å sitere Ottervik: Det er håpløst for en byråd å ikke levere.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!