Therese Egebakkens kritikk av at Den norske kirke har fått sin første prest som er transperson – i Sverresborg sokn – gjør vondt å lese. Ikke bare nylig ordinert prest Døsvik mener dette.

Hen gir et mildt tilsvar til Egebakken, som sitter i Kirkerådet, i Vårt Land 17. januar. Andre er tydeligere i sin kritikk. Egebakken svarer til disse at hun ikke har trakassert noen, og at det å være medlem i Kirkerådet ikke hindrer henne i å uttrykke kritikk av prosesser i Den norske kirke.

Hans Morten Haugen Foto: Privat

Jeg er for ytringsfrihet, mot hets og hat, og i ulike sammenhenger har jeg uttrykt støtte til at konservative skal få rom i Den norske kirke. Dette er primært begrunnet i at jeg mener at samvittighetsfriheten har stort verdi – men samtidig slik at kollega-relasjoner sikres – og at respekt for samvittighetsfrihet skaper bedre samfunn.

Jeg kjenner verken Egebakken eller tidligere styreleder i Til Helhet som uttalte om homofile og lesbiske på Debatten om homoterapi på NRK 5. november 2019 (ca. 7 minutter): «Gud liker det ikke.» Jeg skulle gjerne ha visst hva som gjør at man er så sikker på hva Gud mener.

Dersom vi går til Bibelen er det tre omtaler av personer som kanskje var datidens mest nærliggende sammenligning med dagens transpersoner: Evnukken. Den mest kjente omtalen har også gitt inspirasjon til en bok fra 2013: «Metodemangfold og Det nye testamentet: I fotsporene til den etiopiske evnukken».

De to andre omtalene er mindre kjent. I Jes 56,4-5 omtales evnukker «som velger å gjøre det jeg vil…». Det er altså lydighet til Gud som er det sentrale. Versene avsluttes slik: «Dette er bedre enn sønner og døtre. Jeg gir dem et evig navn som aldri skal slettes ut.»

Enda mer anerkjennende er Jesus selv. Etter å ha gjort rede for sin harde vurdering av skilsmisse ender den første delen av Matt 19 med vers 12: «For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.»

Jeg velger å ikke legge noen tolkning til dette bibelverset, men oppfordrer Egebakken og andre som er sikre på hva som er Guds mening, til å reflektere over hva dette utsagnet tilskrevet Jesus kan si oss: også for teologien, menneskesynet og måten vi omtaler andre på.

Hva er din hjertesak? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!