Teknologi og mat. Det er det aller viktigste Trøndelag kan satse på i fremtiden.

Sjømat og teknologi er fremtiden for Trøndelag. Med en kilospris på 65 kroner, var onsdag en gjennomsnittlig stor oppdrettslaks på 4,5 kilo mer verdt enn et fat med nordsjøolje. Foto: Bendiksby, Terje

I dag starter det årlige Trøndelagsmøtet, der beslutningstagere i Trøndelag møtes til det som er blitt en av regionens viktigste møteplasser. Det store temaet i samtaler og prat vil nok bli spørsmålet om sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag, men temaet tar ikke stor plass i programmet.

Når politikere, rådmenn og sentrale beslutningstagere i næringsliv, kunnskapsmiljø og offentlig virksomhet møtes på tvers av Norges minst naturlige fylkesgrense, kan det ha bidratt til å få frem det overmodne forslaget som nå ligger på bordet om å slå sammen fylkeskommunene. Hvis Trøndelagsmøtet har beredt grunnen for sammenslåing, har denne arenaen allerede der fylt en svært viktig oppgave.

Hele første dag av konferansen i Stjørdal er satt av til gründerskap og nyskaping. Det er ikke få konferanser, møter og seminarer som er blitt brukt til å diskutere dette, men det har også gitt resultater. Nyskaping har de siste årene fått stor betydning for samfunnets verdiskaping, særlig i Trondheimsregionen. Nye teknologibedrifter får størst oppmerksomhet og er også flest i antall. Om en uke blir det kjent hvordan nyskapingen innen teknologi har utviklet seg det siste året.

Mat fra hav og vann er et annet felt som peker seg ut som et naturlig satsingsområde, i Norge generelt og i Trøndelag spesielt. Det er flere sterke drivere for å satse mer på sjømat: Verden trenger mat, eksportverdien av norsk sjømat øker år for år, laks koster mer enn noen gang, og oljeprisen har falt kraftig. Akkurat nå er en 4,5 kilos laks for første gang mer verdt enn et fat med nordsjøolje. Og ikke minst: Hvis Norge skal delta i den internasjonale dugnaden for å få ned klimautslipp, må vi skaffe oss flere bein å stå på.

Siden sjømat er nummer to i norsk eksportstatistikk, og er en kystnæring fremfor noen, er det også et naturlig satsingsområde. Nyskaping er en nødvendig forutsetning for å nå ambisjonen om å seksdoble sjømatproduksjonen innen 2050. Det er også avgjørende for å løse de omfattende konfliktene som følger av rømming, lokal forurensning, sykdom og trusselen mot villaks.

Nyskaping i eksisterende bedrifter gir større verdiskaping enn etablering av nye virksomheter. Den optimale formen for nyskaping i Trøndelag er derfor teknologiutvikling i etablerte sjømatbedrifter.