Vi har sett en sterkt økende interesse for kosmetiske inngrep de siste årene.