Når to av trøndersk politikks største stjerner stikker hodene sine sammen, hadde jeg håpet at de hadde noe mindre plumpt å fare med.