foto
Den ene ranstiltalte 16-åringen fortalte sin historie i Adresseavisen torsdag. Foto: Alexander Killingberg

Ranstiltalte ungdommer kan ha blitt sviktet