foto
Verden har gått framover, men fortsatt er det mange kvinner som tar «det tredje skiftet» hjemme - og ikke har oppdratt sin mann. Foto: Tegning: Karl Gundersen

Er det greit for stressa mødre å skulke jobben?