foto
Foto: erling moe

Ansvaret for vern av hovedbygningen på Follo ligger nå hos Orkland kommune