foto
Debattanten mener flere partier må dele på æren for pensjonsløftet. Foto: Privat

Kortinnlegg: Flere må dele seieren til pensjonisten