Erling Plinga Johansen har lekt med virkemidler for å lage en spektakulær løsning for de to museene, Kunstindustrimuseet og Kunstmuseet, men ser for seg en fortsatt todelt løsning. Foto: Espen Bakken

Reaksjon på idéutkast til nytt kunstmuseum