foto
Det er krevende arbeidsoppgaver å bistå mennesker som står i kritiske livssituasjoner, og det er en risiko å være på jobb i Nav, skriver tillitsvalgt i Fagforbundet. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Fagforbundets medlemmer skal være trygge på jobb