Oslo, April 2020. Camilla Scharffscher Engeset, Spesialrådgiver barn på flukt i Norgesprogrammet i Redd Barna.

Uverdig og ulovlig behandling av barn på flukt i Europa