Innleggsforfatteren ber politikerne følge sine egne anbefalinger og vedta bare to kjørefiler i Kongens gate. Foto: Martin Haugland Andersen

Kulturminnet Kongens gate - bomiljø eller trafikkmaskin?