Foto: Tegning Karl Gundersen

Hvordan kunne vi stelle oss slik?