Det går en linje fra elbiler som krysser Trondheimsfjorden, til den globale handlingslammelsen for å redusere klimautslippene.