Det svake nivået på campusgruppas utredning kan kanskje skyldes at konklusjonen var gitt på forhånd.