Utskriving av psykisk syke pasienter bør avgjøres av fagfolk og ikke kommuneøkonomi.