foto
Foto: Tegning Karl Gundersen

Den tause våren