Noen av de viktigste oppgavene i livet løses ikke av markedet på en rettferdig måte, skriver Bjørn Iversen i Verdal. Foto: Håvard Jensen

Et retningsvalg for Norge