foto
Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern. Foto: Tomm Christiansen

Ikke skriv alt du tenker