foto
Å skape universelt utformede arbeidsplasser handler ikke om å innfri alle minstekravene, men heller om å skape gode løsninger og mulighetsrom som fremmer likestilling og deltakelse for alle, skriver innleggsforfatterne. Foto: Shutterstock

Kjenner du til tilrettelegging på din arbeidsplass?