foto
Debattanten reagerer på prisen for å lade opp ved Fortums stasjon på Røros. Foto: ukjent

Dette kan jo ikke stemme?