foto
Før måtte man fysisk oppsøke byens rusmiljø, nå er narkotika tilgjengelig ved noen trykk på smarttelefonen, skriver politiet. Foto: POLITIET

Takk til foreldrene! De ordene dere skrev, traff også oss erfarne politibetjenter