foto
Nå må oppgaven for regjeringen og Stortinget bli å finne en fremtidsrettet organisasjon for den offentlige forvaltning av Distrikts-Norge. , skriver Ingvar Sæther. Foto: Levin Nestvold Jr.

Flytt ansvar fra fylkeskommunen til distriktskommunene