foto
Debattanten er uenig i at vi gjør stor forskjell på ukrainske flyktninger og andre lengre unna. Foto: Privat

La ikke det beste bli det godes fiende