Skolelederforbundets medlemmer er godt kjent med sitt oppdrag og tar det på høyeste alvor, skriver Ragnhild Skjevik, rektor Lilleby skole. Foto: Terje Svaan

Vi er glade hvis vi har misforstått!