foto
Debattanten reagerer på vedlikeholdet av veiene i Trondheim på vinteren.. Foto: GORM KALLESTAD

Vedlikehold av veier i Trondheim