foto
Frøy E. Hamstad Åsvang skole ønsker 1. klasse velkommen til første skoledag. Foto: Frøy E. Hamstad

Her får ungene den skolestarten de fortjener