foto
Debattanten ønsker en kraftigere satsing på å utdanne helsepersonell. Foto: Richard Sagen

Utdannelse av personer innen helsefag