foto
Har vi tenkt på forskjellsbehandlingen vi gjør mellom hvite europeere og andre flyktninger i like stor nød? Spør leder i Kirkens Bymisjon i Trøndelag. Foto: Richard Sagen

Oss selv nærmest - også i flyktningspørsmål