Retten fikk i går et grunnkurs i konspirasjonsteorier med fire innvandringsfiendtlige vitner som læremestre.

Sirkus ble det aldri. Men retten fikk innføring i oppfatninger som ligger langt fra det nordmenn flest vil mene om norsk virkelighet. Eller «konsensusdiktaturet», som en av dem også kalte det.

Forsvarerne ønsker med sin vitneførsel å få belyst at Anders Behring Breivik ikke er alene med sin ekstreme virkelighetsforståelse. Mens retten tidligere har hørt ulike forskere som er eksperter på høyreekstreme bevegelser og terror, var turen i går kommet til representanter for slike retninger.

Debattant, forfatter og redaktør av nettstedet honestthinking.org, Ole Jørgen Anfindsen, holdt en lengre forelesning om det han mener er et skandaløst svik av Statistisk sentralbyrå (SSB), Arbeiderpartiet og media. Han mener SSB har presentert feilaktige prognoser om netto innvandring til Norge, og at de reelle tallene er underkommunisert. Dette skal byrået ha gjort for ikke å stigmatisere minoriteter, eller bidra til å skape uro blant folk flest.

Han brukte tidligere statsminister Kåre Willoch som sannhetsvitne for sine anklager, og hevdet at politikerne allerede i 1988 skjønte at det bar galt av sted. Politikere og medier skal ifølge Anfindsens teori vært med på neddyssingen. Det er tanker også Breivik deler. Han mente at tiltaltes virkelighetsforståelse er innenfor det normale. Men hans «moralske kompass» er skadet, og hans syn på islam er katastrofalt unyansert, i følge Anfindsen. Men det er helt feil å hevde at tiltalte lider av vrangforestillinger, mente han.

Hvor grensen går mellom vrange forestillinger og vrangforestillinger, kunne man i går virkelige lure på. Etter Anfindsen fortsatte det med forklaringer som støttet opp under Breiviks holdninger, samtidig som vitnene tok avstand fra hans ekstreme voldshandlinger.

Ronny Alte, tidligere leder av Norwegian Defence League, var en annen av de «forfulgte». Han og hans meningsfeller blir kjeppjaget, de møtes med motstand og demonstrasjoner fra venstreorienterte overalt der de forsøker å holde møter, og de slipper ikke til i media, hevdet han. Han sa at det finnes folk i Norge som støtter både Breiviks holdninger og hans handlinger, selv om det ikke er mange. Men ytringsfriheten gjelder ikke for sånne. Den gjelder bare for de politisk korrekte, mente han.

Det var også Arne Tumyr fra SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) og Tore Tvedt fra Vigrid enige i. Men i går fikk de i alle fall uimotsagt fremføre sitt islamhat både i retten og i media. Tumyr sa at islam står for barbari, krig og vold. Tvedt fikk hevde at Norge er i krig, uklart mot hvem, at Grunnloven er opphevet og at det foregår en balkanisering av vårt land.

Retten hadde bestemt at forklaringene til Alte, Tumyr og Tvedt ikke skulle kringkastes.

Det er en uklok beslutning som bidrar til å nøre opp under konspirasjonsteoriene.

siri.wahl-olsen@adresseavisen.no