foto
Klimaendringene legger et kraftig press på natur og artsmangfold, samtidig som ødelagte økosystemer og kriser i naturmiljøet forsterker global oppvarming, skriver innleggsforfatterne. Foto: Paul Kleiven/NTB

Vi trenger et grønt taktskifte!