foto
Nokas-raner Kjell Alrich Schumann har sonet ferdig i Trondheim fengsel. Han er en av de som benyttet seg av utdanningstilbudet mens han satt bak murene. Arkivfoto. Foto: Dino Trto

Det er lenge siden fengslede ble satt til å utføre straffearbeid eller holdt isolert på cella