foto
Me synest det er svært merkeleg at LO gjennom sin representant i utvalet føretrekk å beskytte oppdrettskapitalistane framfor å sikre at fellesskapet og alle arbeidstakarar i Noreg får ta del i denne grunnrenta, skriv dei to kronikkforfattarane som var med i utvalet. Foto: Morten Antonsen

Kvifor me bør innføre særskatt på grunnrente i oppdrett