foto
Bildet er tatt før koronapandemien, høsten 2019, da 400 nyansatte samlet på Brattøra i det nye selskapet Helseplattformen. - Ett år før innføringsdato trenger alle som jobber for å få dette ambisiøse prosjektet best mulig, en midt-norsk heiagjeng! skriver Basso, som er prosjektleder i Helseplattformen. Foto: Terje Svaan

Om ett år sjøsettes Helseplattformen: Dette vil bedre pasientbehandlingen i Midt-Norge