foto
Hvorfor foreslår regjeringen å endre ordningen med særaldersgrensen når dette har så mange negative konsekvenser og løsningene allerede finnes? Spør tillitsvalgt i brannvesenet. Foto: Adresseavisen

Torbjørn Røe Isaksen - ny LO-leder?